Publications

Export 1 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is N and Author is Kövi, M.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
G. Fetter, Bóta, A., and Kövi, M., Nyíróhatásnak kitett liotróp rendszerek in situ szerkezetvizsgálata, Magyar Kemiai Folyoirat, Kemiai Kozlemenyek, vol. 105, no. 7, pp. 270 - 275, 1999.